Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Registrační číslo projektu

Registrační číslo projektu je unikátní číslo, které projekt získal během jeho registrace v informačním systému IS Monit7+.

Toto číslo je uvedeno např. v IS Benefit7 nebo v právním aktu.

Obecný příklad registračního čísla:

CZ.o.pp./a.b.gg/vv.xxxxx

CZ – identifikace státu (česká republika)

o – Cíl 1,2,3,

pp – číslo programu

a – číslo prioritní osy

b – číslo oblasti podpory

gg – grantové schéma (projekt není součástí grantového schématu – hodnota 00)

vv – číslo výzvy

xxxxx – číslo projektu

Konkrétní příklad registračního čísla:

CZ.1.04/4.1.01/53.00168

Projekt podán v ČR

Projekt podaný v rámci cíle 1

Do programu 04 (OP LZZ)

Prioritní osy 4

Oblasti podpory 1 (4.1)

01 = je součástí grantového schématu

Podán do výzvy č. 53

Konkrétní číslo projektu - 00168