Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Regionální rada

Regionální rada vznikla na základě novely zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Každý region soudržnosti má svou regionální radu, která je řídícím orgánem ROP pro příslušný NUTS II.

Jejím hlavním úkolem je administrace prostřednictvím ROP NUTS II finančních prostředků z fondů EU. RR má tři orgány – Předsedu RR, Výbor RR a Úřad RR.