Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Regionální politika

Cílem regionální politiky je vyvážený rozvoj státu nebo územního obvodu kraje v rámci přijatých opatření, včetně státní podpory regionálního rozvoje.

RP vytváří podmínky pro koordinaci a realizaci HSS. Součástí regionální politiky je politika podpory regionálního rozvoje, která je zaměřena na regiony se soustředěnou podporou státu a ostatní regiony.