Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Regionální operační program (ROP)

Regionální operační programy v sobě zahrnují několik tematických oblastí, jejichž cílem je zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity pro investory.

Každý ROP je samostatně řízený Regionální radou (RR) daného regionu soudržnosti (NUTS II).