Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Druhý cíl HSS pro období 2007 – 2013. Je určen pro regiony, které nečerpají z cíle Konvergence.

V České republice je tímto regionem Hlavní město Praha, pro kterou je vyčleněno 0,42 miliardy EUR.

Spadají sem dva operační programy: