Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Region soudržnosti

Region soudržnosti je základní statistickou jednotkou pro výpočet HDP/obyvatele v oblasti regionální politiky EU. Na základě tohoto údaje je pak přidělena podpora ze strukturálních fondů. Tyto regionu jsou na úrovni NUTS II, kterých je v České republice celkem 8.

Kraje se sdružují do regionů NUTS 2 takto:

  • NUTS 2  Praha - je tvořen územím hl. m. Prahy
  • NUTS 2  Střední Čechy - je tvořen územím Středočeského kraje
  • NUTS 2  Jihozápad - je tvořen územím krajů Jihočeského a Plzeňského
  • NUTS 2  Severozápad - je tvořen územím krajů Karlovarského a Ústeckého
  • NUTS 2  Severovýchod - je tvořen územím krajů Libereckého, Královehradeckého a Pardubického
  • NUTS 2  Jihovýchod - je tvořen územím krajů Vysočina a Jihomoravského
  • NUTS 2  Střední Morava - je tvořen územím krajů Olomouckého a Zlínského
  • NUTS 2  Moravskoslezsko - je tvořen územím kraje Moravskoslezského