Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Publicita projektu

Příjemce podpory má za povinnost informovat veřejnost o spolufinancování projektu z fondů EU.

Konkrétní pravidla pro publicitu a povinnosti příjemců jsou uvedeny v Příručce pro příjemce, případně ve speciálních manuálech pro publicitu (např. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření v IOP nebo Manuál pro publicitu OP LZZ).