Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Publicita

Publicita vyjadřuje odpovědnost členských států za přijetí informačních a propagačních opatření, která mají být prováděna v souvislosti s pomocí z fondů EU.

Informační aktivity jsou zaměřeny především na zajištění potřebné informovanosti pro všechny cílové skupiny, popisy aktivit fondů EU společně s informacemi o výdajích v rámci jednotlivých fondů, poskytnutí srozumitelnějších a snadněji pochopitelných informací o systému a cílech strukturálních fondů a NSRR.