Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Prováděcí (implementační) dokument

Prováděcí dokument je připravován v návaznosti na operační program. Informuje o implementačním uspořádání a indikátorech na úrovni oblastí podpory, o konkrétních formách a výši podpory v jednotlivých oblastech, způsobilých výdajích, příjemcích podpory apod.

Tento dokument zpřesňuje operační program, proto by si měl příjemce vždy prostudovat jak operační program, tak i prováděcí dokument.