Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Projektový záměr

Projektový záměr je konkrétní představa o budoucím projektu.

Měla by obsahovat cíle projektu, zdroje financování, způsoby realizace, časový harmonogram a předpokládané výstupy projektu.