Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Projektový cyklus

Projektovým cyklem je celý proces od promyšlení projektového záměru, nalezení vhodného dotačního titulu a zdroje financování, zpracování žádosti, předložení žádosti k posouzení, uskutečnění projektu, administrace a vyhodnocení projektu.