Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Projektová žádost

Projektovou žádost vyplňuje žadatel a předkládá ji zprostředkujícímu subjektu s cílem získat finanční podporu v rámci operačního programu.

Projektová žádost musí být zpracována v souladu s podmínkami operačního programu a překládá se ve stanoveném termínu (v době výzvy).