Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Projekt

Projekt je ucelený podrobně rozpracovaný projektový záměr, který je součástí projektové žádosti.

Zahrnuje soubor aktivit, které směřují k dosažení předem stanoveného a jasně definovaného cíle a je limitován určitým časem a rozpočtem.