Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Programový dodatek

Programový dodatek je dokument sloužící k provádění strategie a priority pomoci, které byly schváleny v rámci operačních programů.

Obsahuje podrobné informace o realizaci programu, o opatřeních, konečných příjemcích a finančním plánu pro každé opatření.