Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Programování

Jeden z principů HSS, který znamená, že se pomoc realizuje prostřednictvím projektů naplňujících cíle programových dokumentů – operačních programů, NSRR a dalších strategických dokumentů.

Výsledkem je vzájemně integrovaný programový celek uskutečňovaný v dlouhodobějším horizontu, který se zaměřuje na dosažení cílů definovaných rozvojových priorit.