Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Programovací období

EU realizuje cíle regionální a strukturální politiky v sedmiletých cyklech, pro které členské státy zpracovávají nové programové dokumenty, ve kterých je stanoven rozpočet a jsou definovány a nastaveny nové cíle a priority.

Současné programovací období je v letech 2007 – 2013.