Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Program rozvoje venkova (PRV)

Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispěje k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření.

Program se vztahuje na území České republiky a určuje politiku rozvoje venkova ČR v období 2007–2013.