Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Program rozvoje kraje (PRK)

Dokument střednědobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území kraje.

PRK schvaluje zastupitelstvo kraje, které rovněž zajišťuje jeho realizaci a kontroluje jeho plnění.