Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Prioritní osa

Prioritní osa je definována jako základní oblast rozvoje, jejichž realizací jsou naplňovány specifické cíle.

Prioritní osy jsou součástí každého strategického dokumentu. Prioritní osou v operačním programu je jedna z priorit strategie, která se skládá ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisí a mají konkrétní měřitelné cíle.