Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Přílohy projektové žádosti

Přílohy projektové žádosti tvoří její nedílnou součást a spolu s ní se předkládají zprostředkujícímu subjektu nebo konečnému příjemci.

Přílohy se liší u jednotlivých oblastí podpory a někdy rovněž i dle typu žadatele. Povinné přílohy jsou vždy stanoveny v každé výzvě.