Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Příjemce podpory

Každá oblast podpory v rámci daného operačního programu obsahuje vymezení oprávněných žadatelů, příp. příjemců podpory.

Obvykle se jedná o obecné vymezení (např. kraje, obce, podnikatelé), přesnou specifikaci pak obsahuje konkrétní výzva nebo příslušná příručka pro žadatele.

Jako příjemce rovněž označujeme subjekt, který přímo realizuje grantové či individuální projekty a přijímá finanční prostředky z OP.