Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky je předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky.