Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Právní akt o poskytnutí podpory

Úspěšný žadatel obdrží finanční prostředky na základě právního aktu o poskytnutí podpory. Forma se liší podle typu dotčených subjektů, tj. poskytovatele a příjemce.

V případě grantových projektů je formou právního aktu Rozhodnutí o poskytnutí dotace.