Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Pravidlo N+3

Pravidlo N+3 znamená, že každý závazek členského státu přijatý vůči EK musí být splněn do 3 let od přijetí tohoto závazku.

Např. projekt schválený v roce 2010 musí být ukončen do 3 let od vzniku závazku, to znamená nejpozději do příslušného data roku 2013.