Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Pravidla pro výběr dodavatelů

Při výběru dodavatelů musí příjemce respektovat pravidla pro jejich výběr. Tato pravidla jsou definována podmínkami příslušného OP.

Např. Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU platné pro IOP nebo Metodický pokyn pro zadávání zakázek OP LZZ.