Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Partnerství

Princip partnerství lze chápat ve dvou rovinách. První rovina představuje úzkou spolupráci mezi Evropskou komisí, členským státem a partnery z hospodářské a sociální sféry. Druhá rovina představuje projektové partnerství, kdy žadatel nemusí projekt realizovat samostatně, ale může mít jednoho či více partnerů (pokud to daná výzva umožňuje).

Partner může a nemusí být spolužadatelem, forma spolupráce mezi partnery je určena smlouvou. Partnerství nesmí být založeno na poskytování služeb, tzn., že dodavatel nemůže být partnerem.