Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Oprávněný žadatel (příjemce podpory)

Každá oblast podpory OP má vymezeny tzv. oprávněné žadatele, příp. příjemce podpory.

Obvykle se jedná o vyjmenování možných typů žadatelů – např. kraje, obce, malé a střední podniky, neziskové organizace. Přesnou specifikaci oprávněných žadatelů pak vymezují jednotlivé výzvy.