Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

OP ŽP je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva.

Přispívá k lepšímu stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.

Z fondů EU je pro OP ŽP vyčleněno 4,92 mld. € , což činí přibližně 18,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.