Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpl)

OP VaVpI je zaměřen na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem.

Je podporováno vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání.

Z fondů EU je pro OP VaVpI vyčleněno 2070,68 mil. €