Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Operační program Technická pomoc (OP TP)

OP TP je určen na podporu jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce.

Pro OP TP je z fondů EU a ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 0,29 mld. €.