Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Operační program Praha Konkurenceschopnost (OP PK)

OP PK je určen na podporu investičních projektů zaměřených na podporu veřejné dopravy a dostupnosti, podporu inovací, ICT, podnikání a zlepšování životního prostředí.

Realizace projektů musí probíhat v Praze.

Z fondů EU je pro OP PK vyčleněno 234,94 mil. €, což činí přibližně 0,9% veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.