Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Operační program Praha Adaptabilita (OP PA)

OP PA je určen na podporu neinvestičních projektů zaměřených na vzdělávání, sociální integraci, podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.

Účastníci projektů musejí být z Prahy, realizátoři pak z celé ČR.

Z fondů EU je pro OP PA vyčleněno 108,39 mil. €, což činí přibližně 0,41 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.