Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Operační program Podnikání a inovace (OP PI)

OP PI je zaměřen na podporu podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe.

Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie.

Pro OP PI je z fondů EU vyčleněno 3,04 mld. €, což činí přibližně 11,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.