Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Operační program Nadnárodní spolupráce

Operační program Nadnárodní spolupráce je rozdělen do několika zón, kde Česká republika patří do zóny Střední Evropa a tento OP sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.

Je zaměřen na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů.

Pro OP Nadnárodní spolupráce je z fondů EU vyčleněno 37,46 mil. €, což činí přibližně 0,14 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.