Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Operační program Meziregionální spolupráce

Operační program Meziregionální spolupráce je zaměřený na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni.

Hlavním cílem je výměna a přenos zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje. Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky.

Pro OP Mezinárodní spolupráce je z fondů EU vyčleněno 321,32 mil. €.