Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Operační program Doprava (OP D)

OP D je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T).

Pro OP Doprava je z fondů EU vyčleněno 5,77 mld. EUR, což je 21,6% všech finančních prostředků určených pro Českou republiku. Z pohledu finančních prostředků je to největší český operační program v rámci cíle Kovergence.