Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Operační program

Operační program je základním strategickým dokumentem finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast, nebo konkrétní region soudržnosti.

OP konkrétně popisuje cíle a priority, které chce členská země v dané oblasti a v daném programovacím období dosáhnout. OP rovněž obsahuje popis typových aktivit, na které je možné čerpat prostředky a výčet oprávněných žadatelů.