Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Oblast podpory (intervence)

Oblast podpory je nejnižší úroveň zaměření strategie (OP). Každý OP se dělí na prioritní osy, které se dále dělí na oblasti podpory.

Jedná se o konkrétní opatření popisující přesné aktivity a činnosti, na které lze žádat o finanční prostředky z fondů EU.