Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

NUTS

Klasifikace územních statistických jednotek. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je dáno počtem obyvatel a rozlohou.

Česká republika je rozdělena následovně:

  • NUTS 0 a NUTS I je celá Česká republika,
  • NUTS II regiony soudržnosti (v ČR celkem 8; uměle vytvořené tzv. sdružené kraje),
  • NUTS III kraje,
  • NUTS IV (LAU 1) okresy,
  • NUTS V (LAU 2) obce.