Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nezpůsobilé výdaje (neuznatelné náklady)

Nezpůsobilé výdaje jsou takové výdaje, které nemohou být spolufinancovány z fondů EU.

Pokud tyto výdaje v projektu existují, musí být vykázány ve finančním plánu projektu a jsou vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele.