Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nestátní nezisková organizace (NNO)

Jsou o organizace, sdružení či právnické ososby vycházející z  několika zákonů.

  • občanské sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
  • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,
  • církevní a právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech a také jimi zřízené organizace, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,
  • nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997.