Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nesrovnalosti

Nesrovnalosti představují porušení pravidel ES nebo českých právních norem, kterými je upravováno využívání prostředků EU, a to úmyslně i z nedbalosti.

Nesrovnalost je tedy každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky fondů EU poskytnuty ČR, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky dále poskytnuty konečným příjemcům a konečným uživatelům.