Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nepřímé náklady

Nepřímé náklady jsou náklady projektu, které nejsou nebo nemohou být přímo spojené s konkrétní aktivitou daného projektu. Tyto náklady zahrnují náklady spojené s administrací projektu.

V rámci projektu se způsobilé nepřímé náklady vyjadřují v jednotkách procent vzhledem k celkovým způsobilým přímým nákladům po odečtení výdajů na křížové financování. Nepřímé náklady jsou např. u grantových projektů v OP LZZ.