Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Národní strategický referenční rámec (NSRR)

NSRR navazuje na NRP. Je základním programovým a strategickým dokumentem, který obsahuje priority a opatření, na které by chtěla členská země využít prostředky z fondů EU.

Je zde popsán celkový mechanismus a struktura čerpání fondů EU včetně popisu jednotlivých OP.