Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Národní orgán pro koordinaci (NOK)

Národním orgánem pro koordinaci je v současném období Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

NOK je centrální metodický a koordinační orgán politiky HSS, je partnerem pro EK za ČR, je správcem monitorovacího systému, metodickým orgánem v oblasti implementace a finančních toků a kontrol a centrálním orgánem pro oblast publicity a budování absorpční kapacity.