Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

N

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

Národní orgán pro koordinaci (NOK)

Národním orgánem pro koordinaci je v současném období Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

 

Národní rozvojový plán (NRP)

NRP je základním strategickým dokumentem programovacího období, který popisuje strategii členského státu EU pro získání podpory z fondů EU.

 

Národní strategický referenční rámec (NSRR)

NSRR navazuje na NRP. Je základním programovým a strategickým dokumentem, který obsahuje priority a opatření, na které by chtěla členská země využít prostředky z fondů EU.

 

Neinvestiční projekt

Neinvestiční projekty jsou projekty zaměřené na tzv. měkké aktivity.

 

Nepřímé náklady

Nepřímé náklady jsou náklady projektu, které nejsou nebo nemohou být přímo spojené s konkrétní aktivitou daného projektu. Tyto náklady zahrnují náklady spojené s administrací projektu.

 

Nesrovnalosti

Nesrovnalosti představují porušení pravidel ES nebo českých právních norem, kterými je upravováno využívání prostředků EU, a to úmyslně i z nedbalosti.

 

Nestátní nezisková organizace (NNO)

Jsou o organizace, sdružení či právnické ososby vycházející z  několika zákonů.

 

Nezpůsobilé výdaje (neuznatelné náklady)

Nezpůsobilé výdaje jsou takové výdaje, které nemohou být spolufinancovány z fondů EU.

 

NUTS

Klasifikace územních statistických jednotek. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je dáno počtem obyvatel a rozlohou.