Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Monitorování

Cílem monitorování je průběžně sledovat pokrok v realizaci OP či projektu a porovnávat získané informace s výchozím předpokládaným plánem. Monitorování je soustavná činnost, která probíhá během celého trvání programu/projektu.

Monitorování je úkol všech – příjemců podpory, partnerů projektu, zprostředkujících subjektů i řídícího orgánu.