Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Monitorovací zpráva

Monitorovací zpráva se odevzdává řídícímu orgánu (zprostředkujícímu subjektu) pro informaci o stavu realizace projektu.

Obsah zprávy tvoří informace o dopadech projektu na cílovou skupinu, informace o financování, problémy vzniklé při realizaci projektu, plnění monitorovacích indikátorů apod. U vybraných OP se spolu s MZ odevzdávají také žádosti o platbu (ŽoP).