Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Monitorovací výbor (MV)

Každý operační program má svůj monitorovací výbor, který je odpovědný za sledování poskytované pomoci, schvaluje návrhy na změny OP, schvaluje kritéria pro výběr projektů.

Členy MV jsou zástupci příslušných řídících a koordinačních subjektů a partnerů (odbory ministerstev, partnerská ministerstva, kraje, obce, nestátní neziskové organizace apod.)