Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (MSC2007)

Informační systém je nástrojem monitorování realizace programů a projektů financovaných z fondů EU.

Systém má tři úrovně:

  • centrální modul MSC2007 (monitoring všech programů a projektů),
  • výkonný modul Monit7+ (spravován řídícími orgány a využíván i zprostředkujícími subjekty pro administraci projektů),
  • modul pro příjemce podpory Benefit7 (elektronická žádost).